Email:lienhe@anphahealth.com

0907 19 19 05

Close

Chili System

Username System
cogel_nagor

CoGel

13/09/2016 Chili System

Bề mặt nhám độc quyền Nagotex® Công nghệ tạo lớp màng bảo vệ vận động linh hoạt 360o Sự lựa chọn đa dạng : 90 lựa chọn cho dạng túi giọt nước 56 lựa chọn cho loại túi tròn với nhiều độ nhô khác nhau Gel Silicone độ kết dính cao, ổn định Hệ thống […]

Xem thêm

rgi_nagor

RGI

13/09/2016 Chili System

Bề mặt trơn  Công nghệ tạo lớp màng bảo vệ vận động linh hoạt 360o Nhiều lựa chọ về kích cỡ và độ nhô 48 lựa chọn cho loại túi tròn với nhiều độ nhô khác nhau Gel Silicone độ kết dính cao Bảng kích cỡ Độ nhô cao             […]

Xem thêm

gfx_nagor

GFX

13/09/2016 Chili System

            o  Bề mặt nhám độc quyền Nagotex®             o  Công nghệ tạo lớp màng bảo vệ vận động linh hoạt 360o             o  Nhiều lựa chọ về kích cỡ và độA nhô             o […]

Xem thêm