Email:lienhe@anphahealth.com

0907 19 19 05

Close

CoGel

13/09/2016

CoGel

picture15

 • Bề mặt nhám độc quyền Nagotex®
 • Công nghệ tạo lớp màng bảo vệ vận động linh hoạt 360o
 • Sự lựa chọn đa dạng : 90 lựa chọn cho dạng túi giọt nước
 • 56 lựa chọn cho loại túi tròn với nhiều độ nhô khác nhau
 • Gel Silicone độ kết dính cao, ổn định
 • Hệ thống duyệt tiền phẫu thuật đem đến độ chính xác tuyệt đối và tùy chỉnh phù hợp

Bảng kích cỡ

picture16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cao tối đa – Độ nhô thấp

picture17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chiều cao tối đa – Độ nhô trung bình

picture18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chiều cao tối đa – Độ nhô cao

picture19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chiều cao trung bình – Độ nhô thấp

picture21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chiều cao trung bình – Độ nhô trung bình

picture20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chiều cao trung bình – Độ nhô cao

picture22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chiều cao thấp – Độ nhô thấp

picture23

 

 • Chiều cao thấp – Độ nhô trung bình

picture24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chiều cao thấp – Độ nhô cao

picture25

Sản phẩm Related