Email:lienhe@anphahealth.com

0907 19 19 05

Close

RGI

13/09/2016

RGI

  • picture11Bề mặt trơn 
  • Công nghệ tạo lớp màng bảo vệ vận động linh hoạt 360o
  • Nhiều lựa chọ về kích cỡ và độ nhô
  • 48 lựa chọn cho loại túi tròn với nhiều độ nhô khác nhau
  • Gel Silicone độ kết dính cao

Bảng kích cỡ

  • Độ nhô cao

picture12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Độ nhô cực cao

picture13

Sản phẩm Related